Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház
Barlang 2024
Témapark - Interaktív kaland
Barlangszínház

Kultúra és kirándulás egy helyen

Projekt

Projekt elnevezése:

NYDOP-2.1.1/B-09-2f-2011-0001, Fertőrákosi barlangszínház - kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése”


Projekt tartalma

külső fogadóépület, amely magában foglalja turisztikai információs pont, pénztár, és egyéb kiszolgáló egységek kialakítását;

Főbb feladatok:

meglévő épületek bontása

Parkoló és útépítési munkák

Fogadóépület épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Látogatói vizesblokk építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Gazdasági épület építése - lapos tetejű földszintes épület zöldtetővel fedetten

Tájépítészeti munkák

Energiaellátás, közművek kiépítése

a kőfejtőben lévő színháztér teljes felújítása, illetve a korszerű színház-, világítás- és hangtechnika, valamint a szükséges kiszolgáló egységek kialakítása;

Főbb feladatok:

bányászati munkák (állagvédelem, kőfejtés, feltöltés kitermelése

Színház építése barlangban

Színházgépészet

Büfé és vizesblokk építése barlangban

Színház-világítási technika

Hangtechnikai rendszerek

Tanösvény és kiállítás fénytechnikája és audiovizuális eszközei

Információ technológia

Telefonközpont

Nézőtéri székek, bútorok, egyéb mobiliák

modern témapark-tanösvény kialakítása ismeretterjesztő céllal, interaktív, a barlang kialakulásának történetét, a kőzeteket és keletkezésük történetét, körülményeit bemutató felületekkel.


A projekt fő célja

A projekt célja a Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő világörökségi helyszín turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó, látogatóbarát fejlesztése. A projekt keretében megvalósuló értékmegőrző és értéknövelő beruházás révén egy helyszín kétirányú, egymást erősítő hasznosítása válik lehetővé, amely magában foglal mind kulturális és örökségturisztikai, mind aktív és ökoturisztikai elemeket.

A hosszú távú cél az, hogy olyan fejlesztés kerüljön megvalósításra, amely megfelel a társadalmi igényeknek, de gazdaságilag is hosszú távon fenntarthatóvá válik. Az elemzések és vizsgálatok eredményeképpen a beruházás továbbfejlesztése is figyelembevételre került. Jelen beruházás az első üteme a Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő megújításának, a hosszú távú fejlesztési tervek között egy szabadtéri színpad, kamaraszínpad megvalósítása, a tematikus élménypark továbbfejlesztése is szerepel.

A Fertőrákosi Barlangszínház és Kőfejtő fejlesztésére irányuló kiemelt turisztikai projekt támogatásával lehetőség nyílik olyan komplex, a pályázati konstrukciónál átfogóbb, összetett, a fenntartható üzemeltetést biztosító elemeket tartalmazó fejlesztés megvalósítására, amely a turisztikai kínálatot tekintve javítja a régió nemzetközi versenyképességét.


Tervezési Koncepció:

A kőfejtő területén az építészeti és tájépítészeti fejlesztések három – színház és az azt kiszolgáló infrastruktúra, a barlang témapark-tanösvény, valamint a fogadó- és kiszolgáló-épületek akcióterületekre oszthatóak. Az ókori város térmodelljével –fórum, szentély, palota- párhuzamba állítva: a fogadótér és fogadóépületek a nyüzsgő „fórum”, a barlang és a színház az áhítat „szentélye” és a szállást nyújtó települések, látogatókat küldő területek a „palota”. Az akcióterületek szerves egységet alkotnak egymással, ezért a beavatkozások sorát körültekintően és megfontoltan, a lehetőségeket szem előtt tartva kell a projektben résztvevő feleknek meghatározniuk.

Mindegyik részfeladatra megállapítható, hogy felelősen csak a természeti értékek megőrzése, hangsúlyozása mellett, gondolatiságában is, és alkalmazott szerkezeteiben is időtálló, minőségi megoldások alkalmazása megengedhető. Vezérelvként a barlang–kőfejtő, mint mesterséges táj monumentalitását kell előtérbe helyezni, hatását, meghatározó szerepét erősíteni. Ezért azt a zavaró részletektől, félmegoldásoktól meg kell tisztítani. Az adekvát, e hely szellemére érzékenyen reagáló építészet hozzáadott értéket teremtve növeli a hely vonzerejét.

A barlangban a mai térhasználatot elemezve tűnik ki a 70-80-as évekből örökölt kialakítás kettős csapdája, ellentmondása:

- Egyrészt anno az állam központi forrásokból, mint mecénás a hely egyediségét érezve hozta létre a színházat, gazdaságossági szempontokat helyzetéből adódóan figyelmen kívül hagyva. Ez ma már sajnos nem, vagy csak jelentős áldozatok árán tartható fenn.

- Másrészt a színház a barlang-kőfejtőt, mint turisztikai látványosságot térbeli helyzete miatt gyengíti, a látogatókat csak a barlang „előszobájába” engedi, annak legszebb tereit elfoglalja. Ugyanakkor a barlang fizikai gátja a színház befogadóképesség növelésének. Így jelen helyzetben nem teszik lehetővé az egymást segítő, nagy ívű fejleszthetőséget.

Ezen állítások eredményeként született meg koncepciónk, melynek kulcs eleme a színházi infrastruktúra színpadszint alatti elrejtése és nézőtér kialakításának flexibilitása így a színház barlangból elfoglalt helyének minimalizálása. Mely megoldással:

- lehetővé válik a Fejlesztési Programjavaslatban bemutatott kultúr-park modellbe illesztett komplex turisztikai attrakció fizikai megvalósítása

- a színház befogadóképességét megtartva, színpad méretét növeltük

- a színházi infrastruktúrájának kihasználtsága nő, annak témaparkba történő bekapcsolásával

- a barlang szerepe hangsúlyosabbá vált, vonzereje nőtt

- a kőfelületeket megtisztítottuk az azt ellepő technikai berendezésektől, eredeti állapotába hoztuk a barlangot, ezzel monumentalitását fokoztuk

- lehetővé válik egyedülálló, gazdag tematikájú élménypark berendezése (barlangban és a felszínen)

A jövőbeni látogatószám növekedés, és a minőségi szolgáltatás követelményei miatt a harmadik akcióterület a fogadóépületek és parkolás hiányosságainak megoldása.


Projekt költsége, támogatás mértéke

A projekt megvalósításához az építési munkák közbeszerzési eljárásai során kiderült, sajnos nem elegendő a rendelkezésre álló forrás, ezért a támogatás növelését kezdeményezte a Városvezetés. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, illetve a Kormányzatnál.

A támogatás növeléséről a Kormány 1408/2013. (VII.2.) sz. határozatában döntött, melyben a projekt elszámolható költségének 473.832.888 Ft-tal történő megemelését jóváhagyta. Ennek elfogadásával a támogatás összege 1.679.865.332 Ft, amelyhez szükséges 316.901.739 Ft összegű önerőt az Önkormányzat biztosítja.

Így a projekt tervezett összköltsége a támogatás aláírásakor rögzített 1.533.201.253 Ft-ról 1.995.957.812 Ft-ra emelkedett.

A támogatás mértéke 84,163369%.


Projekt előrehaladása

A projektre vonatkozó Támogatási Szerződést 2012. április 10-én kötöttük meg.

A fertőrákosi, egykori kőfejtő területén működő Barlangszínház átalakítása, tanösvény kialakítása, tájrendezés, valamint kiszolgáló épületek-, parkoló és köztér építése kivitelezési munkáira a rendelkezésre álló pénzügyi forrást jóval meghaladó ajánlatok miatt az első, eredménytelen közbeszerzést követően az új, sikeres közbeszerzési eljáráson kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozási szerződés megkötésére 2013. augusztus 13-án került sor.

A munkaterület átadására 2013. augusztus 22-én megtörtént. Az építés kivitelezési munkái 2015. decemberében befejeződött.

Ennek során elkészült a tervezett külső épületek, a fogadóépület, a vizesblokk, és a gazdasági épület homlokzatszínezése.

Az épületek belső válaszfalai, a villany, víz és gépészeti vezetékek megépítésre kerültek. Elhelyezésre kerültek az álmennyezetek, burkolatok, berendezési tárgyak, befejeződtek a festési munkák.

Megépültek a külső közművezetékek.

A Barlangszínházban teljes egészében elkészült a jelenlegi szint alá süllyesztett 1200 m2-es színházi kiszolgáló helyiségeket magában foglaló épület. Már az öltözőszekrények, padok és a sminkasztalok, a Büfé pult is elhelyezésre és beépítésre kerültek.

Befejeződött a büfé és vizesblokkot magában foglaló vasbeton szerkezetű épület kialakítása.

Elkészültek a vasbeton támfalak, és lépcsők, valamint a tervezettek szerinti terepszintek, padlószintek kialakítása.

A bányászati kiegészítő munkákra megkötött szerződés alapján elkészült a Barlangszínház felső kőfelületeinek védelmét szolgáló mintegy 1700 m2 terven felüli acélhálózás.

Elkészült a nézőtér és színpad szerkezetének végleges kialakítása. A színpad faburkolata a színháztechnikai eszközök beszerzésében szereplő forgószínpad beszerelésével egy időben fog teljes egészében megvalósulni.

Elkészült a Barlangszínház belső és a külső parkoló kialakítása, és a kerítés építése, kapuk elhelyezése. Befejeződtek a külső tanösvény építési munkái az új fa tömblépcsők és új horganyzott korlátok elhelyezésével, valamint az új attrakciónak számító, szakadék fölé benyúló fémszerkezetű kilátó építésével.

Megtörtént a fűtési rendszer beüzemelése.

Jelenleg folyamatban vannak a színpad- és színháztechnikai és fénytechnikai berendezések beszerzése, az ezekkel összefüggő szerelési munkák.

Az eszközök beszerelésére, elhelyezésére, beüzemelésére 2015 áprilisban, májusban kerül sor.

Terveink szerint 2015 júniusában megnyitásra kerülhet a megújult Barlangszínház, melynek során több nagyszabású színházi előadást tekinthetnek majd meg az érdeklődők az egyedülálló környezetben. Új attrakciókat tartalmazó külső és belső tanösvény és nem utolsó sorban a miocén földtörténeti korszak jellemző élővilágát bemutató kiállítás várja majd az idelátogatókat.

A Barlangszínház tervezett műsorairól, turisztikai látványosságok, a miocén kiállítás megnyitásáról az elkövetkező hónapokban a médián keresztül kapnak tájékoztatást az érdeklődők.


Projektben résztvevők:

Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Kivitelező: LAKI Épületszobrász Zrt, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

Műszaki ellenőr: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt, 1112 Budapest, Dió u 3-5.

Tervező: Archi.doc Építésziroda Kft, 9400 Sopron, Mikoviny u 15

Projektmenedzsment: Soproni Városfejlesztési Kft, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Kommunikációs feladatok: Soproni Városfejlesztési Kft, 9400 Sopron, Fő tér 1.

Marketing feladatok: Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft (székhelye:1035 Budapest, Miklós tér 1.

Eszközbeszerzés: LAKI Épületszobrász Zrt, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.

                            Bosch Rexroth Kft, 1103 Budapest, Gyömrői út 104.

                            Lisys-Project Kft, 1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.

Kiállítás: GEANAT Kft (székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. 5. em. 1/c

Sopron, 2015.02.26.